Goed van start met ‘M!

22 januari '21

Het jaar is goed van start gegaan voor De Maasbode. De komende maanden werkt Van Wijnen, uiteraard binnen alle geldende richtlijnen van het RIVM, aan het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie voor ‘M. Als eerste wordt nu de binnenkant van de voormalige drukkerij gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden lopen volgens planning. Het gebouw wordt stukje bij beetje ontmanteld.

image alt

De sloop start bijna!

Naar verwachting start de sloop van de buitenzijde van het gebouw eind februari en is in het voorjaar afgerond. Zo maakt de oude drukkerij na 68 jaar straks plaats voor ‘M: hét meest unieke woongebouw van de stad.

De huidige planning is dat de ruwbouw van ‘M rond de zomer start. De oplevering van de woningen wordt dan eind 2023 verwacht.

Een leuk weetje van ‘M!

Een leuk weetje van ‘M! Om de historie van de stad te bewaren zullen de oorspronkelijke vitrinekasten waar destijds het nieuwsblad De Maasbode in werd getoond, bewaard worden en een plek krijgen in ‘M!

  Bekijk de woningen van 'M
  Bekijk de planning van 'M