Bouwupdate De Maasbode #3

31 januari '23

De aannemer is momenteel druk bezig met het ontgraven van de bouwput. Na het aanbrengen van de palen zijn er diverse grondmonsters genomen van het te ontgraven zandpakket en onderliggende grondlagen. Uit deze monstername is gebleken dat er verschillende grondlagen met een variatie in grondsamenstelling zit. Dit maakt het noodzakelijk de grond in meerdere grondstromen af te voeren.

image alt

De afgelopen periode

Zoals eerder gemeld vindt de ontgraving plaats ‘in den natte’. Dit betekent dat de bouwkuip nu vol met water staat en onder het waterniveau ontgraven moet worden. Deze werkmethode is noodzakelijk om het toepassen van een bemalingssysteem een nadelige invloed zou hebben op de omgeving. De verschillende grondstromen zijn digitaal in kaart gebracht op basis van de genomen grondmonsters. Deze digitale bestanden, gekoppeld aan GPS coördinaten, zijn zichtbaar in de graafmachines. De machinisten kunnen deze op een scherm zien en weten hiermee waar en hoe diep ze moeten graven. Tevens hebben de machinisten op basis van de GPS gegevens beeld van de 120 stuks bestaande palen van het oude pand en de 185 stuks aangebrachte nieuwe palen waartussen gegraven moet worden. Zodra de grondstromen uit de kuip zijn verwijderd worden de damwanden schoon gespoten met een speciale spuitlans, gemonteerd op de graafmachine.

Aankomende periode

Het in den natte moeten ontgraven van verschillende grondlagen maakt het proces extra complex, waardoor mogelijk langere tijd nodig is voor het volledig ontgraven van de bouwput dan in eerste instantie verwacht. Onze verwachting is dat het ontgraven tot begin maart duurt en we erna kunnen starten met het onder water afzagen van de bestaande palen en het schoonmaken van de nieuwe palen. In de volgende nieuwsbrief informeren we u verder over de werkzaamheden die worden uitgevoerd met behulp van duikers.

  Neem contact op
  Over De Maasbode