De bouw van De Maasbode vordert gestaag. Wij geven je graag een update over het project, met onder meer foto's en verslag van de werkzaamheden van de afgelopen periode en de plannen op korte termijn.

image alt

Damwanden

Na de sloop van het bestaande pand zijn vanaf maart de stalen damwanden aangebracht. Waar mogelijk is de damwand om de bestaande kelder heen aangebracht. Dit gebeurde op de plek van de belendende percelen door een sleuf in de bestaande keldervloer te maken. Het is bij het overgrote gedeelte van de damwanden gelukt om deze middels een speciale techniek trillingvrij de grond in te drukken. Op een paar plekken was het toch nodig het laatste stuk de grond in te trillen. Uit de metingen is gebleken dat de gestelde normen hierbij niet zijn overschreden. De damwandstelling en de hulpkraan zijn inmiddels afgevoerd.

image alt

Stempelframe

De aangebrachte damwanden zijn aan de binnenzijde voorzien van een stempelframe. Het stempelframe zorgt voor extra stevigheid van de stalen damwanden. Op dit moment wordt de rest van de bestaande kelder, inclusief de keldervloer en de onderliggende fundering gesloopt en afgevoerd. Ondertussen worden bestaande heipalen ingemeten. Dit doen we om het nieuwe palenplan af te stemmen op bestaande posities.

Het sloopwerk van de bestaande kelderbak verloopt wat lastiger dan op voorhand is ingeschat. De verwachting is dat we hier nog enkele weken mee bezig zijn. Als alle betonresten van de kelderbak zijn afgevoerd zal de bouwkuip worden aangevuld met schoon zand tot aan maaiveld. Het stempelframe kan dan tijdelijk worden verwijderd om plaats te maken voor het aanbrengen van de funderingspalen.

Werkzaamheden vanaf circa week 27

13 juni '22

Het aanbrengen van de combinatiepalen kan starten zodra de bouwput gevuld is met zand. Met een speciale boorstelling worden combinatiepalen aangebracht. Dit is een trillingvrij systeem. Om het gewicht van het toekomstige gebouw te kunnen dragen zijn erin totaal zo’n 180 van deze palen nodig.